Izopianol

IzopianolNajwyższej jakości produkt bydgoskiej firmy PURINOVA. Składa się z dwóch wyjątkowych składników, oznaczonych jako A i B, z mieszaniny polioli ze środkami pomocniczymi oraz z polimerycznego dwuizocyjanianu dwufenylometanu, które wspólnie tworzą sztywną piankę poliuretanową.

Produkt podczas spieniania nie zubaża warstwy ozonowej – jest zgodny z unijnym rozporządzeniem WE nr 2037/2000. Bardzo dobrze izoluje stropy, ściany, dachy i podłogi. Ma atrakcyjny współczynnik przewodnictwa cieplnego i niską przepuszczalność pary wodnej. Składa się w min. 90% z zamkniętych komórek.

Chroni przed szkodliwym zjawiskiem nasiąkliwości wody i ma dużą wytrzymałość na ściskanie. Przebadany przez RID/ADR z wnioskiem, że składniki A i B nie są materiałami niebezpiecznymi. Posiada Atest PZH – jest produktem higienicznym.